Průhledný zabezpečovač

Zabezpečovací systémy

Montážní partner Jablotronu EZS je zabezpečovací (alarm), který se používá k zabezpečení objektů. Základní členění je na bezdrátový a drátový, popřípadě sběrnicový. Dále je možné členění dle složitosti a rozsahu konkrétní aplikace. Od jednoduchých, sloužících k zabezpečení např. kanceláře, sklepního prostoru, až po náročné a složité aplikace, které slouží k zabezpečení např. průmyslových podniků nebo kancelářských budov.

Schwarzer je autorizovanou montážní a prodejní firmou společnosti Jablotronu.

Jablotron je ryze český výrobce, ale světových kvalit. Společnost byla založena v roce 1990 a začala se původně věnovat vývoji průmyslových aplikací výpočetní techniky. Už v prvním roce své existence se začala věnovat vývoji a výrobě komponentů elektronické zabezpečovací signalizace (EZS). Postupně se Jablotronu stal jeden s předních výrobců zabezpečovacích zařízení nejen u nás, ale i ve světě. Obzvláště s novým systémem Jablotron 100 slaví mnoho úspěchů. Jedná se o hybridní alarm (bezdrátový i sběrnicový) vhodný téměř pro jakoukoliv aplikaci. Uživatel dostane za velmi přijatelnou cenu vysokou užitnou hodnotu. "Stovka" se vyznačuje velmi jednoduchým revolučním ovládáním a komplexním řešením celkové ochrany.

Drátové alarmy

Jablotron systém JA-100

Nejnákladnější a nejproblematičtější částí instalace u drátových alarmů bývá zpravidla instalace kabeláže. V převážné většině jsou instalovány do již hotových a obydlených objektů. Z technického a estetického hlediska bývá instalace kabelového vedení problematická, protože prakticky ke každému komponentu musí být přiveden kabel. Proto je v těchto případech výhodnější volit bezdrátový nebo hybridní zabezpečovací systém. Hybridní, je kombinací drátové a bezdrátové varianty.

Ústředna

Srdcem a mozkem celého alarmu je ústředna. Proto je nutno zvolit vhodnou ústřednu v závislosti na předpokládaný rozsah a konfiguraci zabezpečovacího systému. Jednoduchý alarm stačí rozdělit na jednotlivé zóny, ale rozsáhlejší aplikace je nutno rozdělit nejen na zóny, ale i na bloky. To umožňují sofistikovanější ústředny, například Jablotron 100.

Ovladače

Zabezpečovací systém lze standardně ovládat pomocí klávesnice, dálkových ovladačů, čipů, karet a u Jablotronu 100 i pomocí telefonu a PC. Je možný výběr rozmanitých typů klávesnic a ostatních ovladačů.

Detektory

Detektory jsou smysly každého alarmu. Úkolem detektoru je odhalit požadovanou událost, vyloučit planý poplach a předat impuls ústředně. Druhy detektorů: PIR detektor, detektor tříštění skla, magnetický detektor, plynový detektor, požární detektor, otřesový detektor a speciální detektory. Jsou také možné kombinace několika funkcí v jednom detektoru. PIR detektor je očima zabezpečovacího systému, jeho úkolem je detekovat pohyb v prostoru. Magnetický detektor zaznamenává otevření dveří, vrat a oken. Detektor tříštění skla je sluchem zabezpečovacího systému, zaznamená zvuk rozbité skleněné výplně. Otřesový detektor je hmatem, odhalí i sebemenší otřesy zabezpečovaného předmětu způsobené například manipulací nebo poškozováním se střeženým předmětem. Lze ho použít například pro trezory Požární detektor, jak vyplývá z názvu, reaguje na požár, a to už v samém počátku. Plynový detektor je čichem zabezpečovacího systému. Odhalí i sebemenší únik plynu.

Čidlo Jablotron PIR 110p

Signalizační zařízení

Má za úkol v případě, že alarm zaznamená narušení objektu, oznámit tuto skutečnost. Obvykle se používají vnitřní a venkovní akustické sirény a v některých alarmech jsou i sirénky integrované. Tyto sirény vydávají akustický signál o síle větší než 110 db. Venkovní siréna má zásadní výhodu. Větší rádius slyšitelnosti, vedle akustického signálu i signál světelný a zálohování. Tzn., že je proti přerušení přívodního kabelu a napájení. Při jeho přerušení vyvolá poplach. Nejlepší je kombinace obou druhů. Signalizačním zařízením je i komunikátor. Toto zařízení předává předem navolené zprávy na zvolené externí zařízení. Tímto může být například pult centrální ochrany (PCO), nebo telefon, a to jak mobilní, tak pevný. Možnosti přenosu je několik. Nejčastěji prostřednictvím GSM sítě, pevné linky a nebo různých jiných druhů bezdrátového přenosu. Oblíbené se v poslední době, vzhledem k cenové dostupnosti staly GSM komunikátory. Toto zařízení umožňuje sdělení zprávy od zabezpečovacího systému, jak ve formátu volání, tak SMS. Výhodou je, že většina moderních GSM komunikátorů umožňuje sdělit nejen základní informace, ale potřebné systémové informace o stavu zabezpečovacího systému, např. hlášení o poruchách, výpadcích napájecího proudu, aktivaci a deaktivaci alarmu a nebo pohyb v objektu i v případě, že je alarm deaktivován. Všemi zmíněnými druhy komunikátorů lze připojit zabezpečovaný objekt na PCO. Tyto pulty provozují větší bezpečnostní agentury. Jejich úkolem je, v případě události, jako je poplach nebo porucha, vyslat na místo výjezdovou skupinu a po zjištění skutečného stavu dát příslušnou zprávu klientovi.

Bezdrátové zabezpečovací systémy

Požární detektor Jablotr 150 ST.jpg

Pro bezdrátový alarm se používají stejné ústředny jako pro drátové.

Kabelové rozvody

I pro bezdrátový alarm platí minimální nutnost instalace rozvodů. Je nutný přívod elektřiny a s vyjímkou Jablotronu i propojení klávesnice a sirény s ústřednou. Všechny další funkce jde řešit bezdrátově, pomocí bezdrátových prvků a klávesnice s přijímačem a vysílačem pracujícím na frekvenci 433 nebo 868,1 MHz.

Ovladače

U bezdrátu je obvykle použito stejného způsobu ovládání jako u klasických alarmů.

Detektory

Sortiment detektorů pro bezdrátové alarmy je podobný jako pro drátové. Hlavní výhoda detektorů je jejich a rychlá a poměrně snadná instalace. Výhodou je také to, že v případě změny dispozic v objektu, je snadné jejich přemístění. Dávno už neplatí argument, že je nutná častá výměna baterií. Vzhledem k úsporným režimům a nízké spotřebě dnes vyráběných komponentů určených pro bezdrátové zabezpečovací systémy se životnost baterií prodloužila na dva až pět let.

Signalizační zařízení

Bezdrátové alarmy používají stejná signalizační zařízení, jako drátové.


Pro více informací nás kontaktujte na zabezpeceni@schwarzer.cz nebo tel. 602 471 478.

Rychlý kontakt:
Jiří Schwarzer
602 471 478
Praha 9, Zárybská 667
Praha 4, Plickova 553
Praha 2, Anglická 1
info@schwarzer.cz

hybridní ústředna ja 106 kr
magnetický detektor jablotron 151m.jpg
Obousměrný dálkový ovladač JA-154J
Optimalizace www Copyright © 2007 - 2014 Fitcentrum pilates Praha Pojištění Jablotron Bezpečnostní systém Hodinový manžel Praha