Průhledný zabezpečovač

Přístupové a docházkové systémy

Elektronické přístupové systémy slouží především k řízení a kontrole vstupů do objektů a sledování pohybu osob v zabezpečených objektech, kdy médium nahrazuje klíč. Základní členění těchto zařízení je na autonomní a síťové systémy a dále kontaktní a bezkontaktní.

Autonomní přístupové systémy

Autonomní přístupový systém má čistě funkci klíče, tzn. navolení osob s právem vstupu. Tento systém je vhodný zejména pro objekty, kde není nutná zpětná kontrola pohybu, a kde je problémem trvalé připojení jednotek k PC.

Síťové přístupové systémy

Kontaktní Dallas přístup

Síťové přístupové systémy mají oproti autonomnímu mnoho výhod a funkcí. Podmínkou je možnost připojení k PC. Výhodou síťové aplikace je především vysoký uživatelský komfort. V případě, že PC je online připojeno, je možno v reálném čase sledovat veškeré události dějící se v rámci přístupového systému. Další velikou výhodou je možnost konfigurace velkého množství vlastností k jednotlivému médiu. Jako například: omezená přístupová práva v určitou hodinu a den v týdnu, a nebo na jednotlivých snímačích. Snadné je i nastavování vlastností a přístupových práv jednotlivých osob, nebo celých skupin. Toto vše lze samozřejmě zpětně kontrolovat a data z přístupových systémů se automaticky ukládají do paměti PC. Tato doba zpětného ukládání není prakticky omezena. I po několika letech lze dohledat pohyb média v rámci síťového systému. Již nainstalovaný síťový systém lze samozřejmě rozšiřovat a měnit jeho parametry. Z výše uvedeného vyplývá, že tento systém je vhodný především pro střední a rozsáhlé aplikace.

Kontaktní

Jako médium se u těchto přístupových systémů používá kontaktní Dallas čip. Ten stačí jen lehce přiložit ke snímači. Výhody Dallas čipu jsou: téměř nezničitelnost při standardním používaní, otěru, pádům, nevadí mu průmyslové prostředí, rozmezí pracovní teploty je -40 až + 50 °C. Dále pak praktické malé rozměry, lze ho nosit běžně na klíčích, nemožnost pořízení duplikátu a v neposlední řadě i to , že ho lze používat opakovaně. Nevýhodou může být , že při přeskočení statické elektřiny mezi čipem a čtečkou může ojediněle u kontaktních zařízení dojít ke zablokování čtečky přístupového systému. To je však snadno řešitelné restartem jednotky.

Přístupový systém TAG

Bezkontaktní

U tohoto typu systému se jako média používá tzv. TAGů, nebo identifikačních karet. TAG je médium velmi podobné čipu Dallas jak rozměry, tak vlastnostmi. Vzhledem k načítací vzdálenosti 5 – 10 cm od snímače, netrpí na statickou elektřinu. Jsou odolné proti mechanickému poškození a vlhkosti. Lze je stejně jako čip Dallas nosit na klíčích. Identifikační karty mají výhodu možnosti potisku, například: fotky, logo nebo jiné informace. A proto můžou sloužit i jako průkaz pro vizuální identifikaci. Nevýhodou je křehkost a lámavost při větších výkyvech teplot, nepraktičnost rozměru, a některé starší typy karet je možno duplikovat.

Docházkové systémy

Docházkové systémy slouží k celkovému sledování pohybu pracovníků v rámci pracovní doby a lze je využít pro zpracování mzdové agendy. Další funkcí je nahrazení dříve používaných „píchaček“. Zaměstnavatel má tak perfektní přehled o jednotlivých zaměstnancích a jejich pracovních výkonech a zrovna tak mají 100% kontrolu svých odpracovaných hodin.

Kontaktní

Je vhodný především pro použití ve venkovních a průmyslových prostředích. Jednotlivé terminály jsou dobře odolné proti mechanickému poškození a ostatním negativním vlivům prostředí. Elektronicky jsou jednoduché a maximálně spolehlivé. Snímačů může být větší počet u sebe s rozdílným významem. Odpadají tedy tlačítka. Čip lze nosit na klíčích a je na něm uvedeno nesmazatelně jeho identifikační číslo.

Bezkontaktní

Terminály jsou odolné proti prachu, elegantnější než kontaktní systémy a maximálně vhodné ke spojení s přístupovým systémem. Jako médium se používá plastová karta, přibližně stejných rozměrů jako kreditní karta. Tyto karty se hodí zejména tam, kde je nutná i vizuální identifikace. Tam kde nutná není, je možnost používání TAGů. Ty jsou vhodné zejména ve vlhkém prostředí.

Systém kontroly strážných

Kontrola strážných

Systém kontroly strážných se používá tam, kde je nutno dodržovat pravidelnou nebo nepravidelnou pochůzkovou činnost zaměstnanců ostrahy. Zaměstnavatel má naprosto přesnou kontrolu pochůzkové činnosti, včetně identifikace konkrétního zaměstnance. Systém funguje na principu kontrolních bodů, rozmístěných na klíčových místech objektu. Každý jednotlivý strážný má u sebe snímač, kterým načítá jednotlivé kontrolní body, pevně umístěné v objektu. V okamžiku kontroly se data ze snímače pomocí USB rozhraní načtou do počítače a zaměstnavatel má tak kontrolu o plnění povinností pochůzkové služby. Instalace tohoto systému je velice jednoduchá a předchází mnohým problémům, způsobených zanedbáním pochůzkové činnosti.

Médium může být například Dallas čip, nebo magnetická karta. Autonomní systém má čistě funkci klíče, tzn. navolení osob s právem vstupu. Složitější síťové systémy mají kromě této funkce i funkci kontrolní, kdy po propojení s PC lze udělovat jednotlivým osobám individuální práva a zpětně sledovat veškerý pohyb v zabezpečeném objektu. Tímto majitel objektu získá představu o pohybu osob a v případě jakéhokoli porušení jím stanovených pravidel možnost dohledání viníka.

Rychlý kontakt:
Jiří Schwarzer
602 471 478
Praha 9, Zárybská 667
Praha 4, Plickova 553
Praha 2, Anglická 1
info@schwarzer.cz

přístupový systém fx 203
Přístupový systém
Kamerové čipy
Optimalizace www Copyright © 2007 - 2014 Fitcentrum pilates Praha Pojištění Jablotron Bezpečnostní systém Hodinový manžel Praha